Fotografer och copyright Lars och Eva Almqvist med firma ”Almqvist skog&bild”.
Epostadress:  skogobild@live.se